JGM Scriptieprijs

De Jan Gmelich Meijling (JGM) Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt tijdens de NEDS. Het doel van de scriptieprijs is het bevorderen van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

Vanwege uitstel van de NEDS naar de huidige datum van de NEDS 2022, namelijk 17 november a.s. is ook de bekendstelling van de winnaar van de JGM scriptieprijs 2021 verplaatst. Deze vond nu plaats op 18 mei 2022 op de RDM MINDbase te Rotterdam in combinatie met de NIDV-jaarvergadering. Met haar onderzoek naar ‘Gendergerelateerde normbeelden op de KMA’ heeft tweede luitenant Irina Tziamali de JGM scriptieprijs 2021 gewonnen.

Ook de CDS heeft bij de opening van het academisch jaar van de NLDA aandacht gevraagd voor gendergelijkheid. In het kort gaf hij aan dat vrouwen wat meer masculien gedrag mogen vertonen, en mannen meer feminiene eigenschappen mogen laten zien. Hij beoogt daarmee een betere genderbalans te verkrijgen. De scriptie van Irina Tziamali draag daar zeker aan bij! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de JGM-scriptieprijs 2022 alweer in volle gang.

Genomineerde en prijswinnaars

2021
Irina Tziamali, NLDA (prijswinnaar)
Lars van der Hoeven, UTwente
Laurens Jonkheijm, TU Delft

2020
Lonneke van Bemmel, NLDA (prijswinnaar)
Pascal Martens, Politieacademie
Koen Snel, TU Delft

2019
Iris Waterlander, KMar (prijswinnaar)
Stan Duijf, Politieacademie
Ramon Duivenvoorden, TU Delft

2018
Eva Bontje, NLDA  (prijswinnaar)
Roy Kok, TU Delft
Christiaan Leibbrandt, NLDA

2017
Perry Eeuwijk, NLDA (prijswinnaar)
Jeroen Albers, NLDA
Donald Eppingbroek, NLDA

2016
Evelien Aangeenbrug, Politieacademie (prijswinnaar)
Louis Elling, NLDA
Simon de Vries, Universiteit Twente

NIDV Exhibition Defence and Security

17 november 2022

Ahoy Rotterdam

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling

1936-2012

Jan Gmelich Meijling was een voormalig marineman en oud-burgemeester die in het eerste kabinet-Kok (1994-1998) staatssecretaris van defensie (materieelbeleid en persoonszaken) was. Hij bracht zijn jeugd deels door in Nederlands-Indië en volgde na de middelbare school in Nederland een marine opleiding. Was onder meer actief in Nieuw-Guinea en daarna ambtenaar op het ministerie van Defensie. Van 2005 tot 2012 was hij voorzitter van de NIDV. Hij stond bekend als flamboyante bestuurder, die op een soepele manier in vele geledingen van het maatschappelijk leven leiding gaf.