NIDV Innovation Challenge

De opzet van de Innovation Challenge is als volgt.

Geselecteerde startups gaan in de RDM-loods in Rotterdam de strijd aan om hún oplossing te presenteren voor operationele innovatievraagstukken aangereikt vanuit Defensie. Het was de bedoeling om in het afgelopen jaar een NIDV Innovation Challenge te organiseren in combinatie met de NEDS. Vanwege uitstel van de NEDS naar de datum van de NEDS 2022, namelijk 17 november a.s. is ook de NIDV Innovation Challenge verplaatst. Deze vond nu plaats op 18 mei 2022 in combinatie met de NIDV-jaarvergadering.

De probleemstellingen in de vorm van operationele innovatievraagstukken zijn dit jaar door Defensie aangereikt, t.w. ‘Swarming drones’ en ‘Veilig gebruik van waterstof in operationele omstandigheden’. Aan de hand van zgn. dealmaking gesprekken met de jury – deze keer bestaande uit de stakeholders FRONT, CZSK, EZK, RVO, TNO, SAAB en Thales – is een winnaar per innovatievraagstuk gekozen. In deze zeer inspirerende omgeving kwamen uiteindelijk Tective Robotics en H2 Circular Fuel daarbij als beste uit de bus. De algehele organisatie was in handen van het bedrijf Unknown Group uit Den Haag.

De prijs voor de winnaars is de verdere begeleiding door een geïnteresseerde Original Equipment Manufacturer (OEM), in dit geval Thales voor de Swarming drones challenge en Saab Nederland voor de Waterstof challenge. Verder heeft kennisinstituut NLR een voucher ‘engineer for a day’ aangeboden en krijgen beide winnaars een plek op het innovatieplein op de NEDS op 17 november 2022 in Rotterdam Ahoy.

 

NIDV Exhibition Defence and Security

29 - 30 november 2023

Ahoy Rotterdam

 

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Mogelijk gemaakt door