Overzicht standhouders

Hier treft u een overzicht van alle standhouders op de NEDS. U kunt deze gedurende de hele dag bezoeken. Op de NEDS zelf is een plattegrond beschikbaar van de beursvloer.

Dit jaar is de NEDS internationaler dan ooit. Naast onze internationale standhouders verwelkomen wij in 2021 maar liefst 22 defensie attachés en 6 ambassadeurs. Dit is een duidelijk teken van de groeiende interesse in internationale militaire samenwerking en de inspanning van de NIDV op internationaal niveau.

De NIDV is betrokken bij Partners in Business (PIB) initiatieven voor Griekenland, Maleisië en Singapore. Alle drie hebben een grote delegatie naar de NEDS gestuurd.

Gezien het belang van de internationale handel en samenwerking zijn wij erg tevreden met het toenemende internationale karakter van de NEDS. Hopelijk kunnen wij in komende jaren nog veel meer internationale gasten verwelkomen.