Thema Klimaat en krijgsmacht

Ook tijdens de 33e editie van de NIDV Exhibition Defence and Security (NEDS) staan innovatief en duurzaam samenwerken en de toekomst van Defensie en Veiligheid centraal. Het thema van 2022 is klimaat en krijgsmacht. Tijdens het ochtendprogramma gaan verschillende sprekers in op de kansen en oplossingen die industrie, kennisinstellingen en overheid samen kunnen vinden. In de middag is er ruime gelegenheid voor netwerken op de beursvloer met onder meer een Defensieplein en een Innovatieplein.

Duurzaamheid

Door klimaatverandering worden de omstandigheden steeds extremer en blijken van grote invloed te zijn op vrede en veiligheid. Denk aan conflicten over grondstoffen en (water-)schaarste, natuurrampen en migratieproblemen. Het raakt de krijgsmacht en andere publieke veiligheidsorganisaties direct. Ook voor de defensie- en veiligheidssector heeft dit consequenties. Uitrustingen moeten bijvoorbeeld de verschillende omstandigheden aankunnen.

Het ministerie van Defensie beschouwt milieuvervuiling en klimaatverandering meer en meer in haar beleid. Defensie noemt dit verduurzaming materieel, waarbij een roadmap energietransitie materieel wordt voorbereid. Het gaat daarbij om het beperken van de energievraag, gebruik van duurzame energie, efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het nemen van maatregelen die het milieu minder belasten. Zo wordt ingezet op 70% minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2050. In dat jaar moeten bijvoorbeeld kampementen in missiegebieden 100% zelfvoorzienend zijn. Daarmee neemt niet alleen de afhankelijkheid af van fossiele energiebronnen in vaak minder stabiele landen. Ook wordt de logistieke footprint kleiner, waardoor minder kwetsbare verplaatsingen nodig zijn. Waar mogelijk wordt zonne- of windenenergie gebruikt. Een andere belangrijke doelstelling is om duurzaam in te kopen.

Per situatie bekijkt Defensie wat haalbaar en betaalbaar is waarvoor innovatie op het gebied van veiligheid en duurzaamheid hand in hand moeten gaan. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de andere publieke veiligheidsorganisaties. Daarom zullen leveranciers in onze sector zich nog meer moeten toeleggen  op het leveren van duurzame producten en diensten.

In het kader van de Green Deal van de Europese Unie zijn internationaal en nationaal verschillende instrumenten beschikbaar, waarvan ook het Gouden Ecosysteem voor Defensie en Veiligheid gebruik kan maken. Verschillende experts van de krijgsmacht, politie, industrie en overheid zullen hierover tijdens de plenaire sessie in gesprek gaan.

Tot slot worden tijdens de plenaire sessie ook de winnaars van de NEDS Innovation Challenge en de JGM-scriptieprijs bekend gemaakt. Gedurende de hele dag bent u welkom om de beursvloer te bezoeken of ’s middags enkele break-outsessies bij te wonen.

NIDV Exhibition Defence and Security

29 - 30 november 2023

Ahoy Rotterdam

 

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Mogelijk gemaakt door