Sustainable Security: een thematische verdieping

Een thema voor een evenement moet de deelnemers enige structuur bieden. In dit geval is dat niet eenvoudig: het koppelen van twee maatschappelijke uitdagingen met brede implicaties maakt ook weinig duidelijk. Als redactie moesten we de experts inschakelen: de deelnemers van het NIDV Platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid.

Hull vane

Duurzaamheid is een breed onderwerp. Het varieert van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpassen aan klimaatverandering tot het omgaan met afval en het vermijden van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Maar het gaat ook over gedragscodes voor export, anticorruptie, informatiebeveiliging, diversiteit, inclusie en in het algemeen het respecteren van mensenrechten.

Onderlinge afhankelijkheid

Zonder duurzaamheid geen veiligheid, maar de omgekeerde stelling is ook waar: zonder veiligheid geen duurzaamheid. Dit laatste kan nu steeds meer worden waargenomen sinds een oorlog aan de rand van de EU en toenemende spanningen in verschillende regio’s in de wereld een bedreiging beginnen te vormen voor onze westerse samenleving en haar fundamenten die een voorwaarde zijn om te streven naar een duurzame wereld.

Volgens onze instellingen, regeringen en verenigingen is dit een uitdaging met een hoge prioriteit. Verbeterde budgetten voor Defensie, na decennia van vermindering, kunnen nu tenminste een eerste impuls geven aan het herstel van onze militaire capaciteiten. Dit is op zich al een grote uitdaging vanwege de langdurige verwaarlozing van de defensie-industrie in combinatie met een nu toenemende complexiteit en zeer hoge prestatie-eisen van systemen. Maar we hebben toekomstbestendige en adequate capaciteiten nodig voor onze vrouwen en mannen op zee, in het veld en in de lucht; want militaire dominantie komt op de eerste plaats en daar moet te allen tijde aan worden voldaan.

Twee vogels…

Gelukkig zijn er talloze voorbeelden waarbij operationele uitmuntendheid en duurzaamheid hand in hand gaan. Het gebruik van hernieuwbare energie leidt bijvoorbeeld tot kleinere handtekeningen, kostenefficiëntere platforms en diverse logistieke voordelen. Bovendien maakt verantwoordelijk gedrag de defensie- & veiligheidssector als geheel aantrekkelijker voor werknemers en investeerders.

De brede kijk

De Verenigde Naties hebben richtlijnen gegeven met hun 17 Sustainable Development Goals (SDG). Verder hebben de NAVO en de Europese Commissie het voortouw genomen in het verduurzamen van onze sector, gesteund door nationale defensieorganisaties, de industrie en onderzoek.

Zeker nu, in tijden van toenemende dreigingen, is het belangrijk om op deze koers te blijven. Daarom is het thema van NEDS2023 Sustainable Security. We nodigen alle exposanten en bezoekers uit om dit belangrijke thema te bespreken en onder de aandacht te brengen tijdens de beurs.

NIDV Exhibition Defence and Security

29 - 30 november 2023

Ahoy Rotterdam

 

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Mogelijk gemaakt door