JGM Scriptieprijs

De Jan Gmelich Meijling (JGM) Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt tijdens de NEDS. Het doel van de scriptieprijs is het bevorderen van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

Elk jaar worden er vele scripties ingezonden door 5 verschillende instellingen zoals de Politie Academie, Instituut voor Fysieke Veiligheid, Nederlandse Defensie Academie en Nederlandse universiteiten en hogescholen. Daaruit worden drie scripties genomineerd door een vakjury. De jury beoordeelt de scripties bijvoorbeeld op academisch niveau, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan het verbeteren van de publieke veiligheidsorganisaties, commerciële aantrekkelijkheid en mate van vernieuwing. De jury wordt voorgezeten door de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS).

Genomineerde en prijswinnaars

2020
Lonneke van Bemmel, NLDA (prijswinnaar)
Pascal Martens, Politieacademie
Koen Snel, TU Delft

2019
Iris Waterlander, KMar (prijswinnaar)
Stan Duijf, Politieacademie
Ramon Duivenvoorden, TU Delft

2018
Eva Bontje, NLDA  (prijswinnaar)
Roy Kok, TU Delft
Christiaan Leibbrandt, NLDA

2017
Perry Eeuwijk, NLDA (prijswinnaar)
Jeroen Albers, NLDA
Donald Eppingbroek, NLDA

2016
Evelien Aangeenbrug, Politieacademie (prijswinnaar)
Louis Elling, NLDA
Simon de Vries, Universiteit Twente

NIDV Exhibition Defence and Security

Uitgesteld tot 24 februari 2022

Ahoy Rotterdam

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling

1936-2012

Jan Gmelich Meijling was een voormalig marineman en oud-burgemeester die in het eerste kabinet-Kok (1994-1998) staatssecretaris van defensie (materieelbeleid en persoonszaken) was. Hij bracht zijn jeugd deels door in Nederlands-Indië en volgde na de middelbare school in Nederland een marine opleiding. Was onder meer actief in Nieuw-Guinea en daarna ambtenaar op het ministerie van Defensie. Van 2005 tot 2012 was hij voorzitter van de NIDV. Hij stond bekend als flamboyante bestuurder, die op een soepele manier in vele geledingen van het maatschappelijk leven leiding gaf.