NEDS 2020 Digital

Het jaarlijkse NEDS evenement is dé plek voor bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen om met hun netwerk te verbinden en uit te breiden.

Dit jaar is NEDS een volledig digitaal evenement. Digitale mogelijkheden zorgen voor een grotere zichtbaarheid van innovaties en zorgt ervoor dat er nieuwe onverwachte connecties worden gefaciliteerd.

PROGRAMMA

NEDS Day 1 – 18 november  13:00 – 16:00

13:00 Start day 1

13:00 – 16:00 Exhibition and sessions

 • Digital Roundtables
 • Breakouts
 • Matchmaking
 • Digital Exhibition

16:00 End Day 1

 

NEDS Day 2 & Main Stage Event – 19 november  13:00 – 17:30

12:00 Opening NEDS 2020 Digital Day 2

 

12:00 – 16:00 Exhibition and sessions

 • Digital Roundtables
 • Breakouts
 • Matchmaking
 • Digital Exhibition

16:00 – 17:30 Main Stage Event

17:30 End Day 2

Breakouts en Rountables

Main Stage Event – Resilience Talk – 19 november 16:00 – 17:30

De Nederlandse publieke veiligheidsorganisaties hebben hun werkzaamheden sinds het uitbreken van de COVID19-pandemie ingrijpend moeten aanpassen. Tijdens operatien en gereedstellingsactiviteiten dienden voorzorgsmaatregelen te worden getroffen om (verdere) besmetting te voorkomen, terwijl veel van de activiteiten doorgang moesten vinden. Ook ging opleiden, oefenen en trainen door om aan de inzetbaarheidseisen te blijven voldoen. Hoe verliep het grenstoezicht en bijstand aan civiele autoriteiten? Het gedwongen thuiswerken vergde veel van de IT; hierdoor kreeg cybersecurity een extra dimensie. Wat betekende het ter beschikking stellen door Defensie van medische voorzieningen en inzet van materieel voor de krijgsmacht zelf?

Het NEDS 2020 Digital Main stage event vindt plaats op 19 november van 16:00 tot uiterlijk 17:30 uur.

Onder leiding van Roderik van Grieken wordt u meegenomen naar operationele locaties van de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht, de Politie en Thales Nederland. In interviews met de top van deze organisaties wordt ingegaan hoe weerbaar zij waren en vooral zijn tijdens de COVID19 pandemie.

 In de speciaal ingerichte studio in het Bolidt Innovation Center wordt de gasten van de talkshow gevraagd hierop te reflecteren. Als gasten zijn uitgenodigd:

 • Z.K.H. prins Constantijn van Oranje, ambassadeur Techleap.nl
 • Harald Kokelkoren, directeur ILIAS Solutions
 • Vice-admiraal Arie Jan de Waard, directeur Defensie Materieel Organisatie
 • Colonel Diana Verweij, plaatsvervangend commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Drs. Jan Christiaan Dicke, commissaris Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ook wordt teruggekeken op welke startups tijdens de gehele NEDS2020 Digital als veelbelovend worden gezien.

Wij zijn ook verheugd dat de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, in gesprek gaat met moderator Van Grieken.