Nederland Radarland

Netherlands Exhibition Defence and Security 2022

Netherlands on the radar

In deze tijd van geopolitieke spanningen zijn de uitdagingen voor onze nationale veiligheid groot. De wereld is in beroering en de voorspellingen van analisten zijn niet gunstig. Hoewel we in een geglobaliseerde wereld leven, blijven territoriaal ingebedde factoren relevant, ook in het domein van defensie en veiligheid. Daarom is voor de NEDS2022 het thema “Netherlands on the radar” gekozen.

De kennisinstellingen en industrie zijn daarbij onmisbaar. Zonder industrie is er tenslotte geen veiligheid. En veiligheid is een belangrijke, zo niet de belangrijkste randvoorwaarde voor de samenleving.

Nederland is bekend om haar Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid. De overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken nauw samen om Nederland veilig te houden en een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau in Europees en NAVO-verband. Eén van de successen in de Gouden Driehoek is Nederland Radarland. Dat gaat om het stimuleren en bestendigen van kennis, innovatie en ontwikkelingen op radargebied. Nederland heeft met deze geavanceerde radartechnologie een vooraanstaande positie in de wereld. Hoofdsponsor Thales NL werkt in dit verband al twintig jaren samen met TNO, TU Delft en het ministerie van Defensie. Het gehele Gouden Ecosysteem plukt hiervan de vruchten.

Tijdens de NEDS2022 presenteren ruim 150 exposanten hun producten en diensten aan vertegenwoordigers van onze nationale besluitvormers. De internationale belangstelling van potentiële opdrachtgevers én industriepartijen is groot. Die is onder meer afkomstig uit landen als Zuid-Korea, Maleisië en Singapore, de Verenigde Staten en Griekenland, waarmee met steun van de Nederlandse overheid internationale industrieprogramma’s lopen.

De Regering vindt dat Nederland in een Europese context meer zelfvoorzienend moet zijn bij de productie van militaire producten, mede om de door de Lidstaten gewenste Europese strategische autonomie te verbeteren waardoor ook de Trans-Atlantische band wordt versterkt. Daarom is tijdens de NEDS2022 uitgebreide aandacht voor Europese samenwerking. De woensdag voorafgaand aan de NEDS2022 vindt eveneens in Ahoy een matchmaking-bijeenkomst plaats, waar overheids- en industriepartijen elkaar kunnen vinden.

De NIDV draagt bij uitstek bij om bedrijven en kennisinstellingen betere toegang tot en een groter begrip van Defensie en de andere publieke veiligheidsorganisaties te laten verkrijgen. Op dinsdag 15 november worden standhouders en internationale delegaties uitgenodigd om een kijkje te nemen bij één van de vier Operationele Commando’s van de Nederlandse krijgsmacht.

Het is een voorrecht om bekend te maken dat de staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, het plenaire gedeelte van de NEDS2022 opent. Hij gaat in op hoe de Nederlandse regering omgaat met de geopolitieke spanningen en welke rol hij voor de Nederlandse Gouden Driehoek ziet. Daarna zal de Jonathan Holslag, professor internationale politiek (Vrije Universiteit Brussel) een lezing geven. 

Beide sprekers vormen de opmaat naar een discussie in een panel, bestaande uit professor internationale politiek (Vrije Universiteit Brussel) Jonathan Holslag, de CEO van Thales Nederland Gerben Edelijn en de plaatsvervangend commandant der Strijdkrachten, viceadmiraal Boudewijn Boots. Met de uitreiking van de Jan Gmelich Meijling scriptieprijs wordt het plenaire gedeelte afgesloten. Het aantal inzendingen in 2022 van deze prestigieuze prijs is het hoogste sinds haar instelling. Als moderator van die ochtend treedt op Esmeralda Kleinreesink.

Breakout sessies in de middag voor belangstellenden vormen een nuttige onderbreking van de expositie. Wij wensen u veel succes, ook bij de vele netwerkmogelijkheden waarin de NEDS ook dit jaar weer voorziet.

 

NIDV Exhibition Defence and Security

17 november 2022

Ahoy Rotterdam

 

Contact
E: neds@nidv.eu
T: 070 3644807

Mogelijk gemaakt door